картинка-1 картинка-2 картинка-3
Виж галерия

Религии в Индия » Сикхизъм

Сикхизмът е монотеистична религия, създадена през XV в. в района на Пенджаб от гуру Нанак. Тя е петата голяма религия в света, включваща 30 милиона сикхи. Основните възгледи на сикхизма могат да бъдат обобщени по следния начин:
Сикхите признават първостепенната роля на един Бог;
Те смятат, че пътят към по-добър живот минава през носенето на Бог в душата на хората, честният, изпълнен с градивна дейност живот, търпимостта, толерантността и равенството, състраданието и щедростта към бедните и нуждаещите се, взаимопомощта;
Религията проповядва, че по-важно е извършването на добри дела, а не наблягането на ритуалите.

Създателят на сикхизма - гуру Нанак бил роден на 15 април 1469 г., близо до Лахор. Неговият баща - Калу Мехта бил чиновник, който работел за мюсюлманския земевладелец Раи Булар Бхати. Още от малък, Нанак проявявал интерес към религиите, изучавал исляма и хиндуизма и се проявявал като философ и поет. Детето често спорело със своите учители, като твърдяло, че външните прояви на преклонение пред Бог, като поклонническите пътувания, аскетизма и покаянието, ритуалите, както и социалното положение в обществото са по-маловажни от духовната промяна, познанията, променящи личността, състрадание и добрите дела. По същата причина той отказва да носи свещената нишка, когато навършва единадесет години.
Сестрата на Нанак - Биби Нанаки и земевладелецът Раи Булар остават негови поддръжници през целия му живот. През 1487 г., създателят на сикхизма се оженва за Мата Сулакхани и работи като счетоводител, но в свободното си време продължава да се занимава с духовна дейност, философия и религия.
Веднъж, за да изпита търговският му нюх, неговия баща му дава пари и го изпраща да направи някои покупки и сделки. Нанак раздава цялата сума на бедните, бездомните, свещениците и гладните и, когато баща му го упреква за стореното, той му отговаря, че това е най-добрата инвестиция.
Един ден, вече на тридесет години, той отива на река Бейн (Kali Bein), за да пречисти тялото и душата си и като не се връща от там, хората започват да мислят, че се е удавил. След три дни Нанак се прибира у дома, но за учудване на всички, лицето му сияело, а в очите му горяла божествена искра. От този ден нататък, той започнал да проповядва, че Бог е един и неговото име е Истина. Този бог е духовно просветлен, стои над живота, смъртта и над кръговрата на времето. По неговата воля е създадена Вселената. Гуру Нанак твърдял още, че няма хиндуисти и мюсюлмани, че всички са равни, независимо от кастовото си положение, цвета на кожата, религията, която изповядват, възраст, пол и социален статус.
Това сложило началото на сикхизма като религия. За да събере повече знания и да разпространи своето учение, в периода 1500-1524 г., гуру Нанак прави пет дълги пътешествия, изминавайки хиляди километри през Индия, Тибет и Арабия.

Основните ценности на сикхизма са:

Равенството - всички хора са равни пред Бог. Не се допуска дискриминация поради кастова, социална принадлежност, раса, пол, възраст, образование, цвят на кожата, финансово състояние. За Сикхите всички хора са техни братя;

Личните права - всяка личност има право на живот, но това право е свързано с определени задължения: ранно ставане, медитация, честен труд, грижа за семейството, скромно поведение и хранене, радост от простите неща в живота и от самия него, позитивност, подкрепа на бедните и нуждаещите се, състрадателност и мъдрост. Човешкият живот е по-ценен от всички останали неща, ето защо всеки трябва да намери бога в себе си и да живее според неговите повели.
Един от трите стълба на сикхизма е Kirat Karō или усърден и честен труд за благото на личността, семейството и обществото и отхвърляне на леността, мързела и измамата. Seva - безвъзмезден труд в служба на другите, който включва работа в сикхските храмове - Gurdwara, домове за стари хора, болнични центрове, социални центрове, оказване на помощ при природни катастрофи и катаклизми;

Nām Japō - помненето на Бог чрез медитация, пеене на химни от свещената книга - Guru Granth Sahib, споменаване на фразата Waheguru - „Бог е прекрасен”, постигане на уравновесеност и покой на мисълта. Практикуване на Nāma - обединяване на разума на човека с божествения разум, посредством медитация; Simran - (припомняне) приемане на идеята, че всичко е преходно, илюзорно, както се казва в тибетската „Сутра на сърцето” - (Prajñāpāramitā Hṛdaya). Не трябва да съществува привързване към нищо, а само стремеж към познание и духовно усъвършенстване, което ще доведе до постигане на истината за света, живота и човешкото съществуване;

Kirtan - пеене на химни или мантри, възхваляващи бога, в съпровод на различни инструменти. Когато киртанът се изпълнява индивидуално, той носи името Japa;

Vand Chakna - разделяне на притежаваното с другите и използването му като общност, означава извършването на благотворителни дейности (заделяне на 10% от спечеленото за благотворителност), подпомагане на нуждаещите се и бедните и подпомагане на останалите членове на сикхската общност, когато това се налага;

Животът, заедно със семейството и отглеждането на децата, също е
една от ценностите на сикхизма и обикновена социална практика в Индия;

Приемане на волята на Бог, което означава приемане на добрите и лошите неща в живота като неделима част от Божия промисъл;

Спазване на четирите основни житейски задължения: истината, щастието, медитацията и размисъла и обединяването на човешкото с божественото, чрез помненето на Бог и стремежа за съвършенство.

Вярванията на сикхите се състоят в приемането на един Бог без възраст и пол, който е създал Вселената и се намира навсякъде и във всичко. Той е вечен и не притежава раждане и смърт. Бог е неизмерим и неопознаваем, безначален и безкраен. Всеки има достъп до Бог и е еднакъв пред него. Сикхите поддържат живот в общност, изграден върху принципите на честността и грижата за другите, медитацията и добрите дела. Сикхската религия проповядва, че животът и смъртта се намират във вечен кръговрат или колелото на самсара. Всяко живо същество притежава душа, която преминава от едно тяло в друго, докато не достигне просветлението, посредством висшето познание. Бъдещите прераждания се определят от кармата на човека или неговите дела приживе в сегашния и миналите му животи и желанието му да се приближи към Божествения разум. Сикхизмът твърди, че Бог живее във всяко живо същество и всеки е способен на промяна. Когато сикхите искат да се доближат до Бог, те оглеждат на света около себе си, в другите хора или в собствените си души и сърца, за да намерят там божествената същност и истинската природа на Бог. Тяхната религия смята, че повечето личности не могат да видят Бог, защото са слепи за своята собствена същност или са заслепени от гордост, привързаност и егоизъм. Сикхската религия учи, че пътищата към Бог са много и представителите на всяка една религия стигат до него по свой собствен начин.
Сикхите казват, че притежават пет могъщи оръжия: благотворителността, стремежът към щастие, позитивната енергия, състраданието, добрината и милосърдието.

През целия си живот, представителите на тази религиозна система се стремят към победата над петте недостатъка: гордостта (a’Hankar), гневът (Kr’odh), алчността (Lob’H), привързаността (Mo’H), желанието (K’haam).
Те са готови да дадат живота си в защита на основните принципи на тяхната вяра. Според сикхската религия, всички дни са еднакво свещени и всички хора са деца на Бог. Сикхите искрено вярват, че посланията на Бог са навсякъде около тях: в заобикалящия ги свят, във Вселената, която е негово творение, в поученията и делата на учителите, в редовете на мъдрите книги.

Сикхизмът се бори за побеждаването на егото чрез помощта за бедните, сираците, нуждаещите се, бездомните; доброволната работа в храмовете. Мисли се, че не отвръщането от живота е приближаване към Бог, а животът, посветен на добрите дела и честния труд.

Основа на моралния кодекс на сикхите е да бъдат добри хора, да търсят и проявяват божественото в себе си и да живеят по правилата на вярата и любовта. Те се научават да имат свободна воля и да зачитат свободата на другите. Никой не може да бъде накаран насила да върши или да не върши добри дела, да жертва себе си за другите, да се образова, да участва и спазва сложни ритуали или да се покайва за греховете си, защото всички тези неща трябва да възникват спонтанно, като част от божественото в човека. Личността е създадена от Бог със свободна воля и тя съзнателно и без насилие трябва да следва или не неговите закони. Както човека, така и природата и природните сили не трябва да бъдат насилвани. Възпитаването на вяра и любов в човека е необходимо, защото дава възможност за реализация на собствените стремежи и взимането на правилни решения. В момент, когато никакви знания и свещени писания не могат да помогнат, вярата и любовта са единственият стимул, подкрепящ личността и водещ до правилен избор.
Никой няма право да манипулира личността, като й предлага спасение от греховете или я заплашва с последиците от човешката дейност приживе, които могат да я заведат в рая или ада, защото това се смята най-големия грях.
Никой учител не може да се нарече син на Бог или да претендира, че познава всички негови характеристики. Учителите са мъдри хора, които дават светлина, знания и енергия на учениците си и ги водят по пътя към истината.

Петте „К” на сикхите са израз на принадлежността им към тази общност и тяхната вяра. Тези принадлежности се носят постоянно от тях, както им е завещал десетия гуру - философът, войн и поет Гобинд Сингх. Те показват и принадлежността на сикхите към тяхната организация - Кхалсата.

Kesh - поддържането на дълга коса, която никога не се подстригва. Косата символизира сила и святост, приемане на даровете на Бог, отричане от привързаността, нуждите на тялото и стремеж към духовно възвисяване. Същото се отнася и до подстригването на брадата.

Kangha е малкият дървен гребен, който носят сикхите. Той е символ на чистотата и се използва два пъти на ден за разресване на косата и брадата.

Kara - метална гривна, която се носи, за да напомня, че каквото и да прави човек, трябва да спазва напътствията на учителите и божиите закони. Тази гривна напомня за безначалието и безкрайността на Бог, принадлежността към Кхалса и действията, изпълнени със смирение и благородство.

Kirpan - къс кинжал, с който да защитават себе си и тези, които са в беда. Истинските сикхи не могат да отминат с безразличие страданията и на невинните, потисканите и онеправданите и насилието над тях, или да ги възприемат като задължение на някой друг. Те се чувстват длъжни да помогнат независимо, че застават пряко на пътя на опасността.

Kachera - специален вид бельо, което е лесно за изработка и поддържане и позволява по-голяма свобода при езда и водене на битка, за разлика от традиционното дхоти. Това облекло показва чувството за достойнство, чест, благоприличие и скромност.

Организацията Кхалса е създадена от десетия последен гуру - Гобинд Сингх. Тази организация се нарича „Akal Purakh de fauj” или „Армията на Бог”. Тя е военно обединение на сикхите за защита на тяхната вяра и сикхската общност, чието съществуване се налага заради разрастващата се власт на мугалите и нарушените отношения с тях по времето на императорите Джахангир и Аурангзеб.
За създаването на Кхалса историята разказва, че през 1699 г., по време на големия празник на плодородието Vaisakhi, Гобинд Сингх излязъл пред своята палатка с меч в ръка и призовал всички, които са готови да дадат живота си за сикхската общност, да пристъпят към него. Дълго време никой не пожелал да направи това, докато накрая един от сикхите - Дая Рам не приближил до гуруто и не му предложил главата си. Гобинд влязъл с него в палатката и след малко излязъл от там с окървавен меч. Същата процедура се повторила с останалите петима доброволци. Насъбралото се множество започнало да се чуди какво ли се е случило с тях, но след известно време те излезли от палатката без драскотина по тях и били наречени от гуруто, на който предложили живота си - Panj Piare (петимата възлюбени). Тези петима смелчаци били: Дая Рам, Дхарам Дас, Химат Раи, Мохкам Чанд и Сахиб Чанд. Гуру Гобинд Сингх взел метална купа, напълнил я с вода, поставил в нея захар и я разбъркал с двуостър меч, произнасяйки свещени думи, като по този начин приготвил течността за церемонията Amrit Sanchar. Приготвянето на водата за церемонията означавало, че посветените в Кхалса трябва винаги да се борят срещу неправдите и потисничеството (разбъркването на водата с двуостър меч), но трябва да помнят, че техните действия са в името на защитата на онеправданите и в името на правдата, а не произлизат от омраза и егоизъм (захарта поставена във водата). Като напръскал петимата доброволци с така приготвената вода, Гобинд Сингх им дал титлата „Singh” - означаваща лъв, а по-късно на жените се давала титлата „Kaur” - лъвица. След „Петимата възлюбени”, в Кхалсата били посветени общо 20 000 мъже и жени.

Войната не е самоцел за сикхите. Те смятат, че към нея трябва да се пристъпи само тогава, когато всички останали средства са изчерпани. Мотивът никога не трябва да бъде съперничество, отмъщение или омраза, а защита на справедлива кауза. Не трябва да се завземат територии или да съществуват грабежи на имоти, всичко взето трябва да бъде върнато. Армията трябва да бъде дисциплинирана и да не се допуска засягане на мирното население от конфликта. Войската не трябва да бъде изграждана от наемници. Свещените места не трябва да бъдат осквернявани или разрушавани, а към пленниците трябва да се проявява милост и те да не бъдат наранявани.
Посланията на гуру Нанак са строго спазвани от войните:
„Никой не е мой враг.
Никой не е чужденец.
Аз се намирам в мир с всички,
защото Бог, живеещ в нас,
ни повелява да бъдем неспособни на омраза и предразсъдъци.”.

Забраненото поведение за сикхите включва:
Да сплетничат, разнасят слухове, мамят и постъпват нечестно;
Да живеят като отшелници, просяци, скитащи монаси, вместо да създават семейство и да се грижат за него;
Да принасят в жертва животни или да практикуват обичая на ритуално самоизгаряне при смъртта на съпруга - Сати;
Да употребяват упойващи вещества, тютюн и алкохол;
Да зависят от свещениците при изпълнение на ритуалите;
Да проявяват материална привързаност;
Да ядат месо на животни, убити за ритуална цел, като при една част от сикхите се практикува вегетарианството;
Да водят безсмислени разговори и да се занимават със слухове;
Да вярват в суеверия, жените да носят покриващ лицето им воал, да се прекланят пред идоли, картини или да извършват безсмислени ритуали;
Да пренебрегват нуждаещите се и бедните;
Да се водят от егоистични подбуди;
Да водят безсмислени войни;
Да не зачитат свободата на другите;
Да не спазват принципите на равенство между хората;
Да извършват насилие.

Основната свещена книга на сикхите е Gurū Granth Sāhib Ji или, както те я наричат, Ādi Granth. Книгата е писана в периода 1469-1708 г. и е обявена от десетия последен гуру Гобинд Сингх за негов приемник. Така текстовете придобиват човешки статус и са обявени за свещени, а самата книга - за жива личност.
Guru Grant Sahib се приема като откровено слово на единствения Бог, предавано на хората чрез истинските гуру. Книгата съдържа в себе си проповедите на основателя на сикхизма - гуру Нанак, химните на гуру Арджун Дев и тези на предшестващите го учители, свещените писания на предците на гуру Ангад, множество поетични и музикални форми (31 raags), отговори на въпросите: какво е Бог, как да се живее богоугоден живот, какво представлява Вселената и как е създадена. Текстовете носят информация за звездите, галактиките, планетите, човешкия живот.
Guru Grant Sahibce е сборник със споделения житейски опит и поученията на седемте гуру и техните последователи (Bani) и Shabads - химни, които се пеят в храмовете.
Свещената книга е написана на Gurmukhi (Гурмукхи), писменост, използвана в Пенджаб, Химачал Прадеш, Джаму и Хариана и произхождаща от древните Брахми. Някои от текстовете са на санскрит, а общият брой на страниците е 1430.
Gurū Granth Sāhib Ji стои на централно място в храма върху висока платформа, наподобяваща трон (Takht). На книгата се оказват почести, като на царска особа: молещите се седят по-ниско от нея с длани, прибрани като за молитва пред гърдите, те покриват главите и събуват обувките, измиват краката и ръцете си, когато трябва да й се поклонят. За да бъде чист въздуха около постамента, се използват специални ветрила (chaur), над символичния трон се поставя балдахин, листовете се докосват само с измити ръце, а цялата свещена книга се покрива с копринена покривка (Rumala).
Копията на Gurū Granth Sāhib Ji, които са зле увредени и неизползваеми, се кремират на церемония, подобна на тази при хората, която се нарича Agan Bhet. Когато книгата се мести от едно място на друго, сикхите, които я носят, покриват главата си, измиват ръцете си и я носят върху главите си на специална възглавничка или я поставят на раменете си. Един от тях върви начало на процесията и разпръсква вода или носи меч, а останалите го следват, като няколко човека веят със специални ветрила край Gurū Granth Sāhib.
Всяка сутрин свещената книга се отваря на специална церемония - prakash, призоваваща божествената светлина, която влиза в душата на всеки човек при неговото раждане - jot. После Gurū Granth Sāhib се поставя върху бродирана възглавница, покривката, която го предпазва - rumala, се разгъва и книгата се отваря на определена страница. Всяка вечер Gurū Granth Sāhib се загръща с бродираната rumala, докато се рецитира вечерната молитва - „Sohila" и hukam от самата книга.
Сикхите, специално избрани за това, я пренасят на главите си до мястото, където ще почива вечерта - Sukhasan и се поставя там, като се произнася молитва - Ardas.

Церемониалното кръщаване на сикхите се нарича Amrit. То се извършва в храма, в присъствието на пет човека, които притежават изключителни добродетели и познание и символично представят Panj pyare - първите пет избрани, които са покръстени и въведени в редовете на Кхалса от гуру Гобинд Сингх.
Когато церемонията веднъж е започнала, не се допуска влизането там, където тя се провежда. За целта един сикх с меч в ръка пази вратата. Петимата възлюбени и онзи, който ще бъде кръстен, сядат около постамента с Gurū Granth Sāhib и на кръщавания се разясняват основните философски норми и правила на сикхизма.
Един от провеждащите церемонията отправя молитва за започване на приготовлението на Amrit, водата необходима за кръщаването, като в метална купа се поставя вода и захар и се разбърква с двуостър меч. През цялото това време Panj pyare са коленичили около купата с изправено ляво коляно, а тялото им е подпряно на петата на десния крак. Щом водата бъде подготвена, един от петимата възлюбени гребва част от Amrit и го посипва върху събраните като купа ръце на кръщавания, като му казва: „Waheguru ji ka Khalsa Waheguru ji ki Fateh,” („Кхалсата е чудо, което разпръсква мрака, подобно на победата.”). Посвещаваният изпива водата от ръцете си и отговаря по подходящ начин. Същата церемония се повтаря, като се пръскат с Amrit очите и косата на кръщавания. Накрая всички пет човека поставят ръка върху главата на посвещавания и изричат Waheguru, което е едно от имената, с което се обръщат към Бог, за да потърсят душевно пречистване, просветление и спасение. Купата с вода се поднася на кръщавания, който отпива глътка от нея. Ако кръщаваните са повече, пият от купата, докато водата в нея не свърши.

По-големите празници за сикхизма са: Hola Mahalla (на него сикхите показват бойните си умения), Gurpurbs (сикхите почитат учителите - гуру Нанак, гуру Гобинд Сингх, гуру Арджун, гуру Тегх Бахадур),Vaisakhi (фестивал на плодородието и сикхската Нова година, а също празнуване на създаването на Кхалса), Дивали (празникът на светлината и празнуване на освобождаването на гуру Харгобинд и 52-та принцове от император Джахангир).

Като религия, сикхизма предоставя възможност за живот в едно идеално общество, изградено на принципите на социалното равенство, добрите дела, духовното усъвършенстване, взаимопомощта, мирното решаване на проблемите, мъдростта, хуманизма, религиозната търпимост, свободната воля и зачитането на свободата на другите, защитаването на справедливата кауза, честния труд. Може да звучи утопично, но за обществото на сикхите и тяхната религия, тези принципи са ежедневие, правещо света едно по-добро място.

Виж галерия..»