картинка-1 картинка-2 картинка-3
Хиндуизъм

Религии в Индия » Хиндуизъм

Хиндуизмът е най-старата световна религия, съществуваща още от времето на ведическата цивилизация. Нейното наименование означава „вечен закон” или „sanātana dharma”. За разлика от другите религии, хиндуизмът няма свой основател и единна система от вярвания. В нея съществуват голямо...

Виж повече..»

Будизъм

Религии в Индия » Будизъм

Будизмът се зародил в Индия през 6-4 в. пр. Хр., когато принц Сидхарата Гаутама получил своето просветление и започнал да проповядва своите прозрения сред обикновените хора, които го нарекли Буда - пробудения. Будизмът трудно може да се нарече религия, той е сложна философска...

Виж повече..»

Джайнизъм

Религии в Индия » Джайнизъм

Джайнизмът е една от най-миролюбивите древни религии, която проповядва ненасилие към всички живи същества. Той възниква през периода 9-6 в. пр. н. е. в Индия. Джайнистите смятат, че растенията, животните, хората, притежават Джива или душа, която има безсмъртна, божествена същност,...

Виж повече..»

Сикхизъм

Религии в Индия » Сикхизъм

Сикхизмът е монотеистична религия, създадена през XV в. в района на Пенджаб от гуру Нанак. Тя е петата голяма религия в света, включваща 30 милиона сикхи. Основните възгледи на сикхизма могат да бъдат обобщени по следния начин: Сикхите признават първостепенната роля на един Бог; Те...

Виж повече..»

Ислям

Религии в Индия » Ислям

Ислямът е монотеистична религия, за която вярващите в него смятат, че е проявление на Вселенския закон, който неколкократно е бил разкриван пред хората в различни епохи, включително пред Авраам (Ibrāhīm), Мойсей (Mūsá), Мохамед и Исус (Isa). Корените на исляма могат да бъдат намерени...

Виж повече..»

Християнство

Религии в Индия » Християнство

Християнството е най-разпространената световна религия. Нейните последователи са 2,18 милиарда души по целия свят. В същото време, християнството е и религията с най-много тайни, загадки и мистерии, неразгадани до днес. Според историята, нейното начало се полага в I в. н. е. в Палестина,...

Виж повече..»