картинка-1 картинка-2 картинка-3
Виж галерия

Изкуство » Индийското танцово изкуство

Произходът на индийския танц е много древен. Той е описан в една легенда, която разказва как в началото на времето, когато настъпил периода на Пралая - (отсъствието на Вселенска активност) и целият свят се върнал в тялото на бога на сътворението Брахма, бил създаден красив лотос. В него седял самият бог, който трябвало да създаде света отново. Заедно с доброто, се появило и злото. В тези тъмни времена два демона откраднали свещените книги - Ведите и ги скрили в своето царство, дълбоко под повърхността на Земята. Тогава Брахма се помолил на Вишну - богът на вселенското равновесие, да му помогне да намери Ведите, защото без тях той нямало как да създаде отново Вселената и светът никога повече нямало да съществува.
Вишну се отправил към недрата на земята, които се намирали под дъното на океана, но за да стигне до там, той се гмурнал в дълбините и заплувал с плавни и красиви движения. Щом достигнал до пределите на митичния ад - Паатал Лок, населяван от демоните, богът приел формата на Ашвашир - полукон - получовек, убил двата демона откраднали Ведите, взел свещените книги и ги върнал на Брахма.
Лакшми - богинята на богатството, видяла прекрасните движения, с които Вишну се носел под океанските води и възхитена от тях, го попитала какво представляват те.
Богът на равновесието на Вселената й обяснил, че това е танцът, за изкуството, на който той ще създаде книга, която да научи хората как чрез красотата на движенията да радват очите и душата си, да се докоснат до радостта, блаженството, спиращото дъха изумление от прекрасното и да отдават почит на боговете.
Така се родила петата Веда - „Натия Шастра” - един от най-древните трактати по театрално изкуство, музика и танци. Този трактат бил записан от отшелника Бхарата Муни, датира се между 400-200 г. пр.Хр. и съдържал 6000 стиха. Той се базирал на много по-старата от него „Гандхарва Веда”. За съжаление, до наши дни не са останали оцелели страници от „Натия Шастра”. Знанията, съществували в нея, са се предавали през вековете чрез устната традиция.
Според трактата, танца представлява съвкупност от знания, взети от петте Веди: Патия - думите от „Риг Веда”, Абхиная - жестовете от „Яджур Веда”, Геет - музиката от „Сама Веда”, Раса - емоциите от „Атхарва Веда”, езикът на тялото при танца - от „Натия Веда”.
Най-известният танц е този на бога на сътворението и разрушението - Шива, наречен Тандава. Той представлява енергичен танц, който включва в себе си разрушението, сътворението и съхранението на света. Този танц има две страни: Рудра Тандава, която представя мрачната страна на Шива като създател и разрушител, който може да сее смърт и Ананда Тандава - предаваща радостта на бога от сътворението. Името Тандава идва от името на придружителя на Шива - Тандав, който помагал на Бхарата Муни при създаването на „Натия Шастра”. Тандав се смята за създател на едно по-старо произведение, посветено на драматичното изкуство и танца, което съдържа
основните Мудри или ритуални жестове в хиндуизма и будизма, които носят определено смислово значение и се използват в танцовото изкуство.
Танцът на Шива - Тандава е отражение на петте принципа на Вселенската енергия: Шришти - еволюцията, сътворението; Стхити - съхранението, подкрепата; Самхара - разрушението, еволюцията; Тиробхава - илюзията; Ануграха - грацията, изяществото, милосърдието, свободата.
Освен като символ на космическото сътворение и разрушение, танцът Тандава се схваща и като символ на всекидневния ритъм на живота и смъртта. Този танц се изпълнява често от танцьорите в южна Индия като част от представленията с религиозни сюжети.
В противоположност на Тандава е танцът Ласия на богиня Парвати - богиня на Вселенската енергия, майка на боговете и богините, жена на Шива и дъщеря на бога на планините Химаван. Името му означава красота, грация, щастие и милосърдие.
Движенията на този танц са изпълнени с хармония, грация и нежност и представляват допълването на грубата мъжка енергия на танца на Шива. Той е символ на хармонията на древния ритъм на сътворението на света.
Друг танц, дошъл от митологическите времена, е Раса Лила или танцът на Кришна и овчарките от Вриндаван. Името му означава „Танц на божествената любов” и се смята, че той бил изпълняван вечер, когато след дългия ден девойките тайно напускали домовете си, за да потанцуват под вълшебните звуци на флейтата на Кришна.
Този танц символизира преплитането на романтичната човешка любов и мечтите с любовта и предаността към бога, обединението на материалното, земното и духовно начало. Изпълнението на танца Раса Лила е много популярно във Вриндаван, Матхура и щата Утар Прадеш . Той се изпълнява по време на празниците, посветени на Кришна като „Холи” - отбелязващ края на зимата и началото на пролетта и любовта на Радха към Кришна и „Krishna Janmashtami” - рождения ден на Кришна. В зависимост от различните традиции, този танц се танцува от момчетата и момичетата или само от момичетата, облечени в костюми, съответстващи на определена област от Индия.
Известен е и танцът на божествените нимфи от двора на бога на бурите и войната Индра - Апсарите, които са не само прекрасни вестителки на боговете, но и придружават душите на падналите в битка герои.
В древна Индия танцът се изпълнявал като средство за умилостивяване и почитане на боговете, удоволствие или развлечение. Повечето танци били предназначени за определени религиозни празници и се танцували в храмовете в специални помещения, наричани Мандапа, които свързвали входа, увенчан с монументална кула - Гопурама, с вътрешната част на храма. Тези танци се изпълнявали от храмовите танцьорки - Девадаси. Това били момичета, които се обучавали в храмовете от малки и се смятали за омъжени за боговете, на които принадлежал съответния храм. Техният брой се определял от богатството, което притежавал храма, а самите девойки се радвали на висок социален статус.
С британското присъствие в Индия, махараджите, поддържащи храмовете, загубили своето влияние и власт, ето защо броят на девадасите намалял и те били лишени от традиционното си положение в обществото и спонсорството от страна на индийските принцове.

Индийските танци се разделят на няколко групи: класически, фолклорни и филмови.
Класическите танци оформят стила, наречен танцова драма, в която се представят сюжети от хиндуистката митология по начин, типичен за отделните области на страната. Главна роля тук играят танцовите жестове, чрез които се разкрива определен характер, настроение или история. Тяхното начало се проследява до времето на създаване на „Натия Шастра” и нейните правила за драматично изкуство.
Един класически танц се смята за завършен тогава, когато е съумява да доведе до възприемането на идеята, събуждане на размисъл, настроения и емоции в зрителите.
Танцът бива два вида - Нрития или чист танц, включващ боравене с мимиките на лицето, жестовете на ръцете, стъпките на краката и ритъма на музиката и Натия - предаване на драматичното съдържание. Всеки класически танц има за цел изразяването на някои от осемте основни емоции: Срингара - любов, Роудра - героизъм, Хасия - хумор, Бхибаста - катастрофичност, Бхаянак - страх, Вирам - смелост, Каруна - състрадание, Абдхута - почуда, Шанта - мир. Понякога танцьорът смесва в изпълнението си няколко от тях, за да изрази преклонението си пред боговете и своите най-съкровени чувства.
Един от осемте класически танца, е Катакът. Неговият произход е от щата Утар Прадеш, където го разпространявали бардовете номади. Името му идва от санскрита и означава разказвач на истории.
Първата част на танца - чистият танц, включва в себе си увеличаване на темпото от бавно до бързо и драматичен завършек. В нея влиза и композиция с ритмични стъпки на краката, използване на множество завъртания, движения по диагонал и движения, отмервани от ритъма на ударния инструмент табла.
Катакът има няколко основни елемента: начало, в което танцьорът призовава боговете, наречено Вандана, Таат - къса ритмична част, завършваща с поза на статуетка - таат, Амад - от персийски означава увод и включва въвеждащи ритмични движения, придружени от различни изразни жестове на ръцете и мимики на лицето, Салаами - от мюсюлманския поздрав „salaam” - част, предназначена за поздравяване на публиката, Кавит - движения, предаващи съдържанието на поемата или мита, Паран - танц, придружен от съпровод на ударните инструменти Пакхавадж, Пармелу - изпълнение, съчетано със звуци от природата, Гат или „разходка” - част от танца, която разкрива сцени от ежедневния живот, изпълнени с грациозни движения, Лади - ритмична композиция, при която работят само краката и завършва с Тихаи, Тихаи - ритмична завършваща част, изпълнена с много драматизъм. Нрития или експресивната част на Катака, е начин да се изразят личните чувства на танцьора. Тя е усъвършенствана и предпочитана по време на владичеството на мугалите. Нритията е представяна пред гости при големи събирания, защото близостта на танцуващия до публиката давала възможност на хората да разберат по-ясно смисъла на танца като съдят за него по лицевата мимика и движението на ръцете. Постепенно от храмов танц, Катакът се превърнал в развлекателен дворцов танц, като изпълнителите му били надарявани с бижута, злато и почести. Често се организирали състезания по танци и владетелите имали своите фаворити.
Постепенно този танц възприел по-бързия персийски стил на движение, мотивите от живота на мугалския двор, достъпни за разбиране от царедворците, по-неутралните танцови съчетания, които били сами за себе си, без да разказват определена история, ритмичните движения с изправени крака, близостта до фолклорните танци и костюмите, които носели отпечатъка на мугалския стил на обличане.
Днес Катакът съчетава в себе си мюсюлманския и индийски стил, много драматизъм, емоционалност, перфектно владеене на тялото и движението на ръцете и краката, като по този начин свързва в едно божественото и земното.
Друг интересен танц е Катакали. Той произхожда от района на Керала и се отличава от останалите стилове танци със своите богати костюми и тежък грим на танцьорите, изразителна лицева мимика, множество жестове на ръцете, перфектно владеене на движението на тялото и ритмична музика и песенно изпълнение на текста на пиесата, която се представя.
По своята същност Катакали представлява танцова драма, която има своите корени в по-стари танцови форми като Раманатам и Кришнатам. Чрез този танц се представят най-често митологичните епоси „Рамаяна” и „Махабхарата”. Времетраенето на представленията е много дълго - от три, четири часа, до цяла нощ. Понякога се представят само отделни части от цялата танцова драма. Музикалният съпровод се състои в изпълнение на песни, наподобяващи по текстова структура и изпяване литургичните химни, предназначени за храмовите тържества.
Актьорското изпълнение на Катакали изисква обучение от 8 до 10 години, заради множеството лицеви мимики, жестове на ръцете - мудри, владеене на движението на очите, гъвкавостта на тялото и мисловната концентрация.
В танца съществуват няколко основни емоции, които трябва да бъдат изразени: Срингарам - любов, Хасиам - хумор, Бхайанакам - страх, Карунам - патос, Роудрам - гняв, отмъщение, Веерам - доблест, смелост, Беебхастам - отвращение, Шантам - мир, спокойствие, Абхутам - учудване, възхищение.
Най-отличаващият аспект на Катакали от останалите танцови форми е сложният грим на танцьорите, който, чрез своите цветове, изразява определени символи, принадлежност на героя към определен пол, характер, каста, добър или зъл персонаж. Зеленият цвят говори за човек от кралски произход, религиозен по убеждения, злодеите носят зелен грим с червени ивици, а демоните са с червено оцветени лица и червени бради. Жените и аскетите носят жълт грим, а ловците и дърварите - черен, придружен от черни бради.

Най-древният индийски танц се нарича Одиси и е на повече от 2000 години. Археологическите разкопки при Удайгири потвърждават неговото съществуване още в I в. пр. Хр. Първите изображения на танцьорки на Одиси могат да се видят по стените на пещера в Удайгири и се датират от времето на владетеля Карабела (Каравела) от династията Махамегхавахана (Mahāmēghabāhana), управлявал кралство Калинга в щата Орисса.
Възникнал първоначално като танц за забавление на владетелския двор, Одиси прераства в храмов танц. За него се говори и в най-стария трактат за драматично изкуство - „Натия Шастра”, като се използва името на предшестващата го танцова форма Одра Магадхи. По времето на управлението на мугалите, древният танц отново служи за развлечение на владетелите, благородниците и гостите в мугалския двор. Повечето танцьорки се превръщат в наложници на императорите и престават да се третират само като служители на боговете.
С идването на британското колониално владичество, почти всички видове класически танци танцови стилове западат.
Заради схващанията, че съединяването на женското и мъжко начало и обединение на Каруна - състраданието и мъдростта - Праджна може да доведе до докосването на космическото съзнание Самадхи, танцьорките свели своята дейност в храмовете до религиозна проституция, като използвали уменията си да обслужват онези богомолци, които споделяли идеята за Самадхи. След загубата на високия им социален статус, това бил начин момичетата, наети в храмовете, да изкарват прехраната си.
Танцът Одиси се изучавал по традиция в три основни школи: Махари, Нартаки и Готипуа. Школата Махари обучавала храмовите танцьорки - девадаси на двете разновидности на Одиси: Нрита - чистия танц и Авхиная - предаването на поетичното съдържание. През 6 в. се появява школата Готипуа, в която танцьорите са мъже, облечени и гримирани като жени. Техните танци представят предимно моменти от живота на Кришна и Радха. Танците, изучавани в школата Нартаки, са предназначени за владетелския двор.
По традиция един танц Одиси се състои от определен брой структури, които носят своето символно значение. Мангалачарана е молитва към боговете или богините на съответния храм и начин за тяхното призоваване. Тази част е съпроводена от Бхуми Пранам или молба за прошка, насочена към майката Земя за всичко, което хората й причиняват и Трикханди Пранам - поздрав със събрани длани над главата за боговете, пред лицето - за гуруто и пред гърдите - за публиката.
Батту Нруия е танц, който се изпълнява в чест на бог Шива и е най-трудната част от танца Одиси, защото в него се смесват стъпки, продиктувани от определен ритъм, с пози на тялото, характерни за скулптурните украси на храмовете, като бързината на танца варира от бавно до бързо темпо. Този танц се съпровожда от изпълнение на музика с флейта, цимбали, лютня и барабани.
Палави започва с бавни грациозни движения на главата, врата, тялото и краката, придружени от същия тип музикално изпълнение, обединило ритъм и отделни ритмични речеви срички и завършва с бързо темпо и музикално кресчендо.
Абхиная включва в себе си предаването на историята посредством мудри - жестове на ръцете и мимики на лицето, като движенията на тялото отново са изключително плавни и грациозни. Обикновено Абхиная разказва историята на Радха и Кришна.
Танцовата драма - тя се изпълнява от по-голям брой танцьорки.
Мокша - тя е символ на щастието на танцуващия от изкуството на танца и духовното извисяване чрез него. Движението на тялото се разтваря в пространството, като създава все нови и нови форми сякаш освобождава душата от оковите на земния живот и я приближава към божественото. Танцът Одиси завършва със звука Ом, който символизира първото проявление на божествената същност и триадата Вишну, Шива и Брахма или сътворението, разрушението и Вселенското равновесие. Той олицетворява трите нива на съществуване: Рая (сварга), Земята (мартья) и подземното царство (патала). Мантрата е въплъщение на трите човешки способности: желанието, знанието и действието.
Облеклото на танцьорките на Одиси е винаги в ярки цветове: оранжево, червено, зелено, виолетово.
Бижутата са неизменна част от облеклото и се изработват от сребро. Те се състоят от гривни за ръцете, обеци под формата на камбанки, два вида колиета - дълго и късо, украшение за глава - аллака и сребърен колан. При танца Одиси се носят и специални корони от тръстика, наречени Мукоот, в които са вплетени цветята Чампа и Кадамба, символ на стрелите на бог Кришна и дървото, под което Радха чакала своя любим. Обрачът на короната - Гхоба, е символ на лотоса с хиляди цветове, останалата част на короната символизира духа на бог Кришна.
Един от най-грациозните класически индийски танци носи името Мохиниаттам. Това е типичен танц от южна Индия, щата Керала и се изпълнява винаги от жени като солов танц. Името му е съставено от два елемента - Мохини, жена, която омагьосва другите, които я гледат и ааттам - танц на чаровницата. Мохиниаттам е посветен на два епизода от биографията на бога на вселенското равновесие Вишну - първия, когато той се превръща в красива жена, с цел да омагьоса демоните и да вземе откраднатия от тях еликсир на безсмъртието Амрита и втория, когато приема образа на Мохини, за да спаси бог Шива от преследващия го демон Басмасура. Тази танцова форма изразява чувството на любов и преданост към бог Вишну и бог Кришна.
Мохиниаттам включва равномерното люлеене на тялото и плавното му движение от една посока към друга, което напомня за люлеенето на палмовите листа от вятъра и бавнотечащите речни води. В тази танцова форма са познати над 40 различни движения, наречени Атавукал. Всяко едно от тях изразява определена емоция, настроение или предава някаква част от съдържанието на танцовата драма.
Изпълнението на Мохиниаттам се съпътства от музикален съпровод и лирически текст - Маниправалам, на санскрит или малаиалам. Танцьорките са облечени в бели сарита, обшити със златна бродерия и носят златни бижута, а в косите им се поставят венчета от жасминов цвят.
Кучипуди е танцът, типичен за района на Андра Прадеш - южна Индия.Той започва със сценичен ритуал за призоваване на боговете, след който се появяват самите участници в танцовата драма и се представят на зрителите с малка композиция от песен и танц. Този вид танцуване се придружава от музикално изпълнение на перкусия, флейта, тамбура и солово изпълнение на певец. Освен традиционния стил на Кучипуди, има две негови разновидности. При първата, танцьорът танцува в месингова тава, като държи в ръцете си две диас - маслени лампички. След края на танца, изпълнителят оставя лампичките и измива ръцете си с водата. При другия вариант, танцуващият балансира върху главата си и съд с вода.
Танцът Манипури води своето начало от щата Манипур, намиращ се в североизточна Индия. Този вид танц е свързан с култа към Радха и Кришна и има строго религиозна ориентация. Изпълнява се по време на религиозни фестивали. Според легендите, земите на Манипур били населявани от пратениците на боговете, духовете на природата - Гандхарвите, които били придворни музиканти в небесното царство и мъже на прекрасните богини на зората - Апсарите. Те притежавали изключителни умения не само в областта на музиката, но и на танцовото изкуство, които предали на хората. Танцът Манипури се смята за най-изтънчения, най-съдържателния като история и най-плавния танц в света. Движенията му са елегантни, меки и винаги изпълнявани в кръг. Най-характерната черта на Манипури е неговата ефирност, богати костюми на танцьорките и плавното кръгово придвижване или въртене, като се избягват резките движения и подреждането в права линия. Заедно с въртенето в кръг се движи всяка една част от тялото на танцьорките, предавайки съответното настроение или идея.
Музикалният съпровод се състои от флейта, цимбали, струнният инструмент пена, барабанчета и солово изпълнение на певец. Целият танц е изпълнен с поетичност и деликатност, които заедно с прекрасно изработените костюми, му придават изключителен чар.
Бхарата Натиам е танц от южна Индия, щата Тамил Нанду. Според легендите той е танцуван от божествените танцьорки - Апсарите, а по-късно става храмов танц. Счита се, че Бхарата Натиам е огнен танц, който създава представа за метафизичното съществуване на огъня в човешкото тяло, ето защо движенията на танцьорите напомнят движението на пламъците на огъня. Той е танц, който включва в себе си елементи от останалите класически танци: Одиси, Мохинатам, Кучипуди, Катакали, които съответстват на четирите природни елемента: вода, въздух, земя, огън и елемента небе.
Бхарата Натиам е солов танц с два аспекта - нежен, лиричен, грациозен, наречен Ласиа, присъщ на женското начало и Тандав - танцът на бог Шива. Танцът носи в себе си древната идея за възхвалата на сътворението и вечната Вселена, посредством възхищението от красотата на материалното тяло и неговото движение.
Според хиндуистката митология, танцът на бог Шива като Натараджа олицетворява цялата Вселена и нейното движение. Той е израз на неизчерпаемата вселенска енергия и нейните основни аспекти: създаване, разгръщане, поддържане, продължителност, разрушение, скриване на трансценденталното, първично познание и даването на благодат и божия милост на вярващите.
Бхарата Натиам има за цел да потвърди философското схващане, че чрез победата на незнанието и злото се достига до просветлението и мъдростта. Танцът служи не за развлечение, а за духовното извисяване на зрителите, чрез красотата на своите движения.
Освен двата основни аспекта на всеки класически индийски танц - драматичния и чистия танц, Бхарата Натиам има своите особености: Каранас или 108-те основни движения, предписани от трактата - „Натия Шастра”; Хаста Мудра (движение на ръцете), с които танцуващите изразяват своите чувства и разказват определена история. Мудрите могат да се употребяват от танцьора самостоятелно или комбинирано; Адавус - набор от задължителни стъпки и техните комбинации, използвани при Бхарата Натиам; сбор от движения на очите, врата и главата.
Структурата на танца включва в себе си 11 части:
Аллариппу - призоваване на боговете, които трябва да благословят изпълнението;
Каутувам - кратък храмов танц в началото на по-сложния танц;
Ганапати вандана - молитва към бог Ганеша за премахване на пречките в танца и живота;
Пушпанаджали - танцуване на песен, предназначена за приветствие на зрителите;
Джатисварам - тук ритъмът на танца се определя от барабаните, а танцьорите показват своята гъвкавост и грация на движенията на тялото;
Шабдам - танцът се съпровожда от поема или песен с религиозно или любовно съдържание;
Варнам - най-дългата и основна част от танца, която се отличава с изключително сложни жестове на ръцете и пози на тялото и разказва някаква любовна история или символизира силен любовен копнеж;
Падам е израз на преданост към боговете и възхвала на любовта и показва любовта на майката към детето или на мъжа към жената, а също раздялата или новото събиране на двойка влюбени. Падам се отличава със своята нежност и лиричност на изпълнение;
Стути - възвеличаване на божеството;
Котху - драматичният елемент в танца;
Джавали олицетворява светлината в природата;
Тхилана - края на Бхарата Натиам, където музиката и танцовото изпълнение достигат до своето съвършенство;
Ангикам - бавен танц, посветен на бог Шива, изпълнен с множество плавни движения. Костюмите при този танц са направени така, че да не затрудняват движенията на танцьорите, при мъжете горната част на тялото остава непокрита. Бижутата, които танцуващите носят, имат специална изработка и се наричат храмови бижута.

Освен класическите индийски танци, съществуват и така наречените филмови танци.
Те са широко разпространени и добре приети от публиката, защото в Индия, независимо от това дали си млад или стар, богат или беден, добър или лош - всеки обича и може да танцува. Това е добър начин за отмора, ето защо хората танцуват на любимата си музика. Индийският зрител има претенцията да получи срещу парите за билета си песни, танци, любовна история, екшън и комедия, неща, заради които се раждат тъй наречените Масала филми, в които има корумпирани полицаи, разделени близнаци и любовни двойки, злодеи и герои с нежна душа, голямо сърце и благородни постъпки, драматични обрати, комични ситуации, ядосани родители, невъзможна или несподелена любов, добър или лош завършек и най-вече - много музика и танци. Дори тогава, когато в даден филм не съществуват сцени с музика и танци, се правят специални такива извън него, които се представят по един или друг начин заедно с премиерата на филма.
Танците в индийското кино са смесица от различни танцови стилове, заети от фолклорните и класически индийски танци. Понякога те се примесват с ориенталските арабски танци или латино танците.
В началото танцували само жените, но по-късно танци се правят и за мъжете. Това е голямо изпитание за някой от тях, като Саиф Ал Хан, Абишек Бачан, Джон Абрахам. Митун Чакраборти въвежда диско танците в киното. От този момент нататък, по-модерния стил на танцуване се възприема от актьори като Шах Рук Хан, Салман Хан, Амитаб Бачан, Амир Хан. По-късно идва ново поколение актьори, които са родени танцьори и имат дарбата за изпълнение на танци със сложна хореография: Хритик Рошан, Шаид Капур, Ранбир Капур, Ранвеер Сингх, Аршад Варси, Говинда.
При жените кралици на танца са наричани Рекха, Урмила Матондкар, Шрш Деви, Каризма Капур, Ашвария Рей.
Важно място при създаването на танците в киното играят хореографите. Днес най-известните от тях са Сародж Хан (Namastey London, Jab We Met, Don - The Chase Begins Again, Saawariya, Veer-Zaara, Devdas, Fiza, Saathiya, Dilwale Dulhania Le Jayenge...),
Фара Хан (Kuch Kuch Hota Hai, Kaho Naa... Pyaar Hai, Fiza, Kabhi Khushi Kabhie Gham, Koi... Mil Gaya, Krrish, Main Hoon Na, Kal Ho Naa Ho, Baabul, Dostana, My Name Is Khan, Dabangg..). Фара е тази, която въвежда стила на танцуване на Хритик Рошан и дава възможност да се проявят най-добрите му качества на танцьор във филмите Kaho Naa... Pyaar Hai, Kabhi Khushi Kabhie Gham, Koi... Mil Gaya, Krrish. Друг известен хореограф е Шиамак Давар, който въвежда в индийското кино джазовите танцови форми и западните танцови ритми и хореография. През 1998 г., по време на Националните филмови награди, той спечелва наградата за най-добра хореография за филма Dil to Pagal Hai, а през 2007 г. по време на MTV Style Awards - наградата за хореография на най-стилна песен за Dhoom 2. След него се нареждат хореографите Боско, Ахмед Хан, Ганеш Хедже (Saawariya, Don - The Chase Begins Again, Fiza, Ra One), Ганеш Ачария (Omkara, Golmaal,Agneepath 2012...). Вибхави Мерчанд е хореографка, която с труда си доказва, че всичко може да се постигне с много труд. Тя прави хореографията на много известни филми като Devdas, Dhoom, Veer Zaara, Bunty Aur Babli и много други. Вибхави Мерчанд е и жури на танцовите конкурси Nach Baliye, Jhalak Dikhhla Jaa и конкурса Just Dance, заедно с хореографката Фара Хан и Хритик Рошан.
Голяма роля във филмите на Боливуд се отделя на песните и танците, които изпълняват заедно главните герой и героиня на филма. Тези песни и танци имат весел и романтичен характер и са смес от стилове, взети от класическите, модерни или фолклорни танци на Индия или от света. Съществуват и стилове, типични за киното в Боливуд. Сцена на танците обикновено биват архитектурни забележителности, красиви природни пейзажи или интериорни пространства, свързани с конкретното действие. Танцът на главните герои понякога е съпроводен с танц на цяла група танцьори, които ги заобикалят. Докато трае този танц, актьорите често сменят своите костюми в зависимост от настроенията, които изразява песента. Понякога танцът и песента съпровождат дадено действие, което налага тяхното изпълнение, а друг път те са свързани с мислите, мечтите и настроенията на героите. Характерно за киното в Боливуд е и изпълнение на песни или танц от известен актьор като камео - за привличане на зрители и рекламиране на филма.
При почти всички танци актьорите изпълняват сами песента или пеят на плейбек, като песента се изпълнява от друг професионален певец.
Към филмите почти винаги се правят албуми с песните, използвани в тях или клипове на танцовите изпълнения или по-силните моменти във филма, които служат за неговото рекламиране по време на премиерата му.

Освен филмовите и класически танци, съществуват и така наречените фолклорни танци, характерни за определена област на Индия.
В централна Индия са характерни танците: Гаур, Муриа, Салиа,Карма, Каксар. Всички те се танцуват по време на фестивалите, свързани с плодородието, като имат за цел да измолят от боговете богата реколта и да им благодарят за даровете на Земята. Танцът Гаури се изпълнява по време на сватби, а Каскар служи за опознаване на младите хора, които са решили да създадат семейство и като молба към боговете да им намерят подходящ партньор в живота.
В югозападна Индия известен е фолклорния танц Долу Конита. Той се изпълнява от мъжете, които носят богато украсени с везан плат барабани през рамо и танцуват на техния ритъм. Стъпките са бързи, енергични и наподобяват стъпките на танците по време на религиозните фестивали или тези на военните танци. Танците от Карнатака са предимно танци на ловците, земеделците или такива, предназначени за фестивалите на плодородието или погребалните ритуали.
В Гоа, която дълго време е била под португалско владичество, са се запазили голям брой карнавални танци, изпълнявани по време на различни празници. Те носят оттенъка на португалската култура, примесена с местната традиция. Такива танци са Гходе Модни и Тарангмел. Първият от тях описва подвизите на смелите войни от Гоа и се танцува с мечове, а вторият, изпълняван предимно от млади хора, е наситен с веселия дух на карнавалите.
Друг енергичен танц е танцът Лава от островите Лакшадвееп, изпълняван от танцьори, облечени в пъстри дрехи и придружен от удари на барабани.
В североизточна Индия са познати танците: Нага, Биху, Хаджгири,Танг-та, Нонгкрем. Нага демонстрира радостта от живота и хумора в него, а Биху от Ассам се изпълнява от млади момчета и момичета на фона на песни, възхваляващи любовта. Хаджигири се танцува в чест на богинята на богатството Лакшми и е молба за плодородие и добра реколта, докато Танг-та е упражнение по военно изкуство в артистична форма и е въведено от владетелите на Манипур. Той се изпълнява от млади момчета, които показват уменията си по боравене с меч, ето защо, когато танцуват, те носят в ръцете си сабя и щит. Нонгкрем се танцува на фестивали, провеждани есента и отразява елементи от всекидневния живот.
Фолклорните танци от Аруначал Прадещ описват моменти от живота на Буда и се изпълняват в будистките манастири по време на религиозни празници. Участниците в тях носят маски на демони и животни.
Танците на мъжете от района на Сиким са предназначени предимно за религиозните манастирски празници, докато женските танци са свързани с празниците в тази част на Индия.
От южна Индия са танците: Карган и Пули Вешам, Куми и Падаяни. Падаяни е танц от щата Керала, предназначен за различни храмови празници. Характерно за него е носенето на голям полукръг над главата на танцуващия, изпъстрен с различни изображения и цветове. Този полукръг - маска има части, покриващи гърдите и корема на танцьорите. Най-разпространени са маските на богинята Кали, бога на смъртта Калан, феята Якши и птицата Пакши. Често Падаяни представя шествието на Кали след победата й над демона Дарика.
Танцът Куми, който се изпълнява в кръг с пляскане на ръце, има своя разновидност - Колаттан, танцуващ се с малки дървени пръчки, които се удрят една в друга по време на танцуването. Участниците в него са от 8 до 40 човека.
Каргам е посветен на богинята на здравето Мариамма и се изпълнява от мъже, които балансират върху главите си гърне с ориз, поставено върху бамбукова поставка, украсена с цветя.
Танците в северна Индия се разделят по територия: Думал от Кашмир, Хикат - Химачал Прадеш, Хурка Баул - Уттар Прадеш, Чулиа - Кумаон, Бангра и Гидха - Пенджап, Дамиал - Хариана.
Думал се танцува от танцьори, облечени с дълги цветни роби, които носят шапки, украсени с миди и мъниста. Той се изпълнява по различни празнични случаи.
Най-известен от всички е Бангра. Той се танцува по време на големия сикхски фестивал Байсакхи. Движенията на танца са бързи, енергични и весели. В него са включени и различни акробатични изпълнения. Ритъмът на танца се определя от човек с барабан, който стои в центъра на кръга от танцуващите.
Танцът Гидха приветства дъждовния сезон и се танцува от двойка жени, докато другите ги заобикалят и пляскат с ръце.
Чолиа се изпълнява по време на сватби, докато сватбената процесия върви от дома на младоженеца към този на булката. Танцьорите носят в ръцете си саби и щитове.
Източна Индия е представена от четири танца: Чау, Брита, Далкаи, Готи Пуас. Произходът на Чауи е от Бихар, а името му означава сянка. Танцът се изпълнява с маски, а танцьорите носят саби и щитове. Той представя митологични сцени, случки от ежедневието или описва природни картини. При танцуването му, изпълнителите използват всяка част от своето тяло. Този танц излъчва жизненост и енергия. В някой райони на източна Индия, Чауи е посветен на бога на сътворението и разрушението Шива.
Брита идва от западна Бенгалия и се танцува в храмовете за успокоение и призоваване на боговете. Този танц има за цел да благодари на даден бог за това, че е изпълнил молбата на молещия се. Често той се изпълнява от благодарност за това, че боговете са помогнали на човека да се спаси от тежка болест. Друг танц - Кали Нач, се танцува в чест на богинята Кали като се смята, че танцьорът, носещ маска, осветена чрез специална мантра, може да предскаже бъдещето след края на танца.
Дхамиал е танц, който се изпълнява след края на селскостопанския сезон и прибирането на реколтата. Той се танцува от мъже танцьори или от мъже и жени, които танцуват под съпровод на тъпан.
В северозападна Индия са познати танците Дандия, Тарпа Нач и Тера Тали. Дандия се изпълнява в щата Гуджарат и изразява радостта на хората по време на празника „Навратра”. Танцьорите са облечени в пъстри дрехи с ярки цветове и държат в ръцете си малки пръчки. В средата на кръга, образуван от танцуващите, се намира по един човек с тъпан, който отмерва ритъма на танца.
Тарпа Нач е танц, присъщ на племената Кокна. Той носи името си от музикалния инструмент Тарпа. По време на танца хората се държат един за друг за кръста. Танцът се изпълнява от мъже, които образуват пирамида или се въртят около прът, забит в земята.
Тера Тали е танц, който се изпълнява в районите на Раджестан предимно от жени.
Танцьорките носят на себе си малки метални цимбали, закачени по различни части на тялото. В ръцете си жените държат по-големи цимбали, които удрят в такт с музиката. При изпълнението на танца те стискат между зъбите си ножове или балансират върху главите си шарени гърнета със запален огън или поставени в тях цветя. В повечето варианти Тера Тали се изпълнява от седнали на земята танцьорки, които извършват определени танцови движения, но има и варианти, при които танцьорките се движат по цялата сцена.

Разнообразието на индийските танци се определя от многоликостта на населението в страната, натрупаните исторически пластове, религиозното многообразие, развитието на традициите и стремежа към непрекъснато усъвършенстване на танцовите стилове.
Танците в Индия не са само забавление, те са преклонение пред боговете, разкази на митологични истории, израз на лични чувства, социална, национална, етническа и религиозна принадлежност.

Виж галерия..»