картинка-1 картинка-2 картинка-3

Начало

Това е сайт за културата, историята, митологията, обичаите и религията на една страна, в която по необикновен начин се преплитат миналото, настоящето и бъдещето. За нея Марк Твен казва: „Индия е страната на мечтите и любовта, на огромното богатство и крайната бедност, на великолепието и дрипите, на палатите и порутените колиби, на глада и болестите, духовете, лампата на Аладин, гигантите, тигрите и слоновете, на кобрите и джунглата, страна на стотиците нации и езици, на хилядите религии и 330-те милиона богове, люлка на човешката раса, родно място на човешката реч, майка на историята и баба на легендите и пра пра баба на традициите.
Една земя, която всеки иска да види и, ако зърне, макар и частица от нея, не иска да замени това видение за никое друго на света...”.
Индия е едно изключително място, където различните религии и култури са намерили начин да съществуват в хармония помежду си, където пътят към духовното извисяване и самопознанието не е самоцел или абстрактно понятие, а дълбоко осмислено всекидневие. Тази страна е богата съкровищница на най-древните писани текстове - Ведите, на философски знания, приказни легенди, архитектурни паметници, чиято красота свидетелствува за безграничните възможности на човешката фантазия и за нестихващия стремеж към съвършенство.
Нейното очарование се крие в искрените, изпълнени с вяра, молитви на хората към боговете, в магията на изгревите и залезите над Ганг и Ямуна, в древните традиции, съхранени до днес, които внасят уют, умиротворяване и светлина в забързаното и напрегнато ежедневие, осъществявайки неразривната връзка на човека с неговите далечни корени и със силата на природата.
Индия омагьосва с величието на покритите със сняг и лед планински върхове, с многообразието на цветовете, мистиката на музиката и танца, с всекидневните уроци, променящи душата и личността, с ефирната прелест на Тадж Махал и мощта на хилядите крепости.
Нейната притегателна сила се крие в изкусните каменни резби, напомнящи фината дантела на къщите в Джайсалмер, в прекрасните фрески на хавелите, в мириса на подправките и цветята по сергиите и уличките, в разказите за раджпутското достойнство, смелост и преданост, в невероятните любовни истории, смайващите контрасти, енергията, задружността и борбения дух на хората, в хилядолетната, изпъстрена с превратности история и най-вече с възможността да се открие удоволствието от малките неща, които всъщност се оказват най-важното и необходимо нещо в преоткриването на смисъла на живота.
Индия е онази, бленувана от всеки, мечта да се върне назад във времето и почерпил мъдрост от видяното, почувстваното, преживяното да се прероди в един по-добър човек. Докосвайки се до нея, личността се изправя лице в лице със самата себе си, открива добрите и лошите си страни, способността си да бъде съпричастна с болката, страданието и радостта на другите, да бъде толерантна, непринудена, спонтанна, даряваща от сърце и в същото време запазваща своята индивидуалност.
С благостта на добър учител, Индия повежда хората по неизброимите пътища на духовността, литературата, философията, по върховете и низините на историята, лекува, довеждайки до душевен покой и намиране на собственото аз, поучава чрез надмогване на материалното и приемането на различното. Тя кара човека да чуе гласовете на предците, запечатани в химните на свещените книги, да усети пречистващата сила на ритуалните огньове, да види единението на живота със смъртта по гатовете на Варанаси, да наблюдава преходността и вечния кръговрат, превръщащи красивото в грозно и грозното в красиво, доброто в зло и злото в добро. Индия е това необходимо изпитание, което принуждава хората да отворят душите си за многообразието на света, да се радват на чудото на живота и приемат неговите предизвикателства с търпение и разум.

Между България и Индия съществуват много общи неща: привързаността към традициите, древната история, темперамента, гостоприемството, стремежът към знание, достойнството на народа, толерантността, широката душа и сърце, обичта към природата, богата митологична и литературна съкровищница, общото езиково семейство, любовта към музиката и танца, стремежът към красота, уважение на другите култури, способността за промяна, дълбоката връзка със земята, а може би и нашите исторически корени.
Ето защо културното опознаване на страната, посредством представянето на спецификата и многообразието на индийската философия, митология, традиции, религия, както и приносът им за световната култура, е необходимо за развитието на българо-индийските връзки и изграждането на приятелски отношения между двата народа.
Сайтът е опит да се покаже една малка част от хилядолетната културна традиция на страната, от нейната магия, която помага да открием различния в себе си, да се докоснем до божественото във всеки човек, да разберем коя е движещата сила на живота и в какво се състои неговия смисъл, да потърсим далечните си исторически корени - нашето истинско лице, изгубено някъде из кръстопътищата на времето.

Намасте!